Welcome to PAT!
0905277898

MỤC TIÊU

PAT

 
hình tuyển dụng
Sáng tạo và Thay đổi

Sáng tạo bao gồm việc phá vỡ các lối mòn sẵn có để có thể nhìn mọi vật theo một cách khác.

– Edward de Bono –

hình tuyển dụng
Khát vọng vươn xa

Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.

– Anthony Robbins –

hình tuyển dụng
Tinh thần trách nhiệm

Hãy làm việc một ngày đáng một ngày, một tháng đáng một tháng, một năm đáng một năm. Đó là ý thức trách nhiệm, ý thức làm chủ, biểu hiện rõ rệt bằng việc làm.

– Phạm Văn Đồng –

hình tuyển dụng
Hiệu quả công việc cao

Hãy làm những công việc khó khăn trước. Các công việc dễ dàng sẽ tự hoàn thành.

– Dale Carnegie –

hình tuyển dụng
Quan hệ xã hội

Khoảng 15% thành công tài chính của một người đến từ tri thức kỹ thuật và 85% đến từ kỹ năng trong quan hệ với con người - từ tính cách và khả năng dẫn dắt người khác.

– Dale Carnegie –

hình tuyển dụng
 

VIỆC LÀM

PAT

Ứng tuyển ngay vào vị trí mà bạn làm tốt nhất.

 
hình tuyển dụng
Thiết kế đồ họa & website
Front-end Developer

hình tuyển dụng
Chuyên viên Phát triển Kinh doanh
hình tuyển dụng
Web Developer
iOS App Developer

hình tuyển dụng
Chuyên viên phân tích tối ưu từ khoá
hình viền gạch
0905.277.898