Welcome to PAT!
0905277898
 

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

PAT


hình ảnh nền

TẦM NHÌN

Tạo ra những sản phẩm tinh hoa trong lĩnh vực CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế. Trở thành một trong những công ty có vị thế, chiến lược và uy tín trên quốc gia và trong khu vực quốc tế. Luôn phấn đấu để nâng tầm thương hiệu.

 
hình seo

SỨ MỆNH

Tạo ra những sản phẩm tinh hoa trong lĩnh vực CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế. Trở thành một trong những công ty có vị thế, chiến lược và uy tín trên quốc gia và trong khu vực quốc tế. Luôn phấn đấu để nâng tầm thương hiệu. Tạo ra những sản phẩm tinh hoa trong lĩnh vực CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế..

hình seo
hình seo

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

PAT

nút check Sự hài lòng của khách hàng

nút check Sáng tạo mọi lúc – mọi nơi

nút check Chất lượng tốt nhất

nút check Con người là nền tảng phát triển – tài sản quý giá nhất

nút check Chia sẻ lợi ích – hợp tác dài lâu


THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty

Công ty TNHH Công nghệ PAT

Ngày thành lập

03/03/2015

Trụ sở chính

Đà Nẵng, Việt Nam

Lĩnh vực
hoạt động

Thiết kế và xây dựng hệ thống website
Phát triển website
Cung cấp Outsourcing
Cung cấp giải pháp trực tuyến cho doanh nghiệp
Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Thiết kế hệ thống dữ liệu trên các hệ điều hành
Xuất bản phần mềm

hình seo


Nhận thông tin chuyên sâu về chuyển đổi kỹ thuật số và cập nhật sự kiện trực tiếp vào hộp thư đến của bạn.

hình viền gạch
0905.277.898