Welcome to PAT!
0905277898
GIỚI THIỆU DỰ ÁN TIN TỨC TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ hình lá cờ hình lá cờ


QUẢN TRỊ WEBSITE

PAT


DỊCH VỤ QUẢN TRỊ WEBSITE LÀ GÌ

Quá trình quản lý, tối ưu website nhằm để website hoạt động tốt, không gặp vấn đề lỗi tăng sự trải nghiệm người dùng và khách hàng. Đây là quản trị website. Để làm được điều này người quản trị viên cần có những kiến thức và kỹ năng nhất định:

LỢI ÍCH MANG LẠI KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢN TRỊ WEBSITE CỦA PAT

QUY TRÌNH QUẢN TRỊ WEBSITE CỦA PAT

  1. PHÁT TRIỂN TỪ KHÓA

  1. VIẾT NỘI DUNG (CONTENT)

  1. THIẾT KẾ HÌNH ẢNH

  1. SEO TOP GOOGLE

  1. XỬ LÝ KỸ THUẬT

  1. CÀI ĐẶT CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ WEBSITE

  1. BÁO CÁO CÔNG VIỆC


Bạn có một Ý TƯỞNG?
Chúng tôi có thể giúp bạn

THỰC HIỆN nó!

hình ý tưởng;
hình viền gạch
0905.277.898