Welcome to PAT!
0905277898
GIỚI THIỆU DỰ ÁN TIN TỨC TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ hình lá cờ hình lá cờ


GOOGLE ADS, FACEBOOK ADS

PAT


Dịch vụ Quảng cáo Google Ads là gì? Đây là kênh quảng cáo có trả phí của trang tìm kiếm GOOGLE.COM. Người sử dụng có thể triển khai chiến dịch quảng cáo theo nhiều hình thức khác nhau, nhưng tất cả quy về một mục đích chung ta tìm kiếm khách hàng, mang về lợi nhuận.

Dịch vụ Quảng cáo Facebook Ads là gì? Tương tự như Google Ads, nhưng facebook hiện nay là MXH lớn nhất hiện nay với 2,5 tỷ người dùng hàng tháng (thống kê năm 2019), việc đâu tư quảng cáo trên trang MXH này cũng là một chiến dịch marketing online hiệu quả.

1. Dịch vụ Google Ads PAT cung cấp:

Các hạng mục

 • Phân tích tổng quát hiện trạng Website đang chạy
 • Phân tích tổng quát thị trường, đối thủ cạnh tranh trong ngành
 • Lên kế hoạch và thiết lập chiến dịch Google Ads (Nếu chưa có)
 • Phân tích và tối ưu từng nhóm quảng cáo (Ad Group)
 • Tối ưu từ khóa, loại từ khóa và Từ khóa phủ định (Negative keyword)
 • Thiết lập đúng đối tượng khách hàng tiềm năng
 • Thiết lập đúng địa điểm quảng cáo theo quốc gia, tỉnh, thành phố
 • Phân tích và lựa chọn chiến lược đấu thầu hợp lý
 • Đề xuất ngân sách phù hợp theo ngày hoặc ngân sách trọn đời
 • Đề xuất quảng cáo đúng đối tượng sử dụng thiết bị di động (Mobile, Table hoặc PC)
 • Xuất báo cáo chi tiết chiến dịch và ngân sách chạy thực tế theo tuần/tháng/năm

Loại chiến dịch

 • Google Ads Search (Tìm kiếm)
 • Google Ads Display (Hiển thị)
 • Google Shopping (Mua sắm)
 • Google Ads Video (Xem video)
 • Google Ads Remarketing (Tiếp thị lại)

2. Dịch vụ Facebook Ads PAT cung cấp:

Hạng mục

 • Phân tích tổng quát Fanpage đang chạy
 • Xác định mục đích quảng cáo Facebook
 • Phân tích tổng quát và thiết lập chiến dịch Facebook Ads (Nếu chưa có)
 • Phân tích từng nhóm quảng cáo (Ad Sets)
 • Tối ưu ngân sách quảng cáo và thời gian chạy
 • Tối ưu đối tượng khách hàng mục tiêu tiềm năng
 • Tối ưu vị trí, địa điểm đặt quảng cáo theo quốc gia, tỉnh, thành phố
 • Đề xuất ngân sách phù hợp theo ngày hoặc ngân sách trọn đời
 • Đề xuất quảng cáo đúng đối tượng sử dụng thiết bị di động (Mobile, Table hoặc PC)
 • Xuất báo cáo chi tiết chiến dịch và ngân sách chạy thực tế theo tuần/tháng/năm

Loại chiến dịch

 • Awareness (Nhận thức)
 • Facebook Ads Brand Awareness (Nhận thức về thương hiệu)
 • Facebook Ads Reach (Số người tiếp cận)
 • Consideration (Cân nhắc)
 • Facebook Ads Traffic (Lưu lượng truy cập)
 • Facebook Ads Engagement (Tương tác)
 • Facebook Ads Video Views (Số lượt xem video)
 • Facebook Ads Lead Generation (Khách hàng tiềm năng)
 • Facebook Ads Messages (Tin nhắn)
 • Conversion (Chuyển đổi)
 • Facebook Ads Conversion (Chuyển đổi)
 • Facebook Ads Catalog Sales (Doanh số theo danh mục)

Bạn có một Ý TƯỞNG?
Chúng tôi có thể giúp bạn

THỰC HIỆN nó!

hình ý tưởng;
hình viền gạch
0905.277.898