BÁO GIÁ WEBSITE

Trang chủ / báo giá / website

Mẫu có sẵn

thương lượng


Khách hàng chọn mẫu

Tặng 1 năm tên miền - hosting

Hỗ trợ chỉnh sửa theo bố cục của mẩu

 •    Hổ trợ đăng bài: 10 đơn vị
 •    300 Mb dung lượng website
 •    20Gb dung lượng website
 •    Thân thiện trên mọi thiết bị
 •    Chuẩn SEO Google
 •    Chức năng theo mẫu
 •    Miễn phí tên miền quốc tế
 •    Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 •    Bảo hành 24 tháng

Doanh nghiệp I

thương lượng


Thiết kế theo yêu cầu

Tặng 1 năm tên miền - hosting

Giao diện website đẹp và duy nhất

 •    Hổ trợ đăng bài: 10 đơn vị
 •    500 Mb dung lượng website
 •    100Gb băng thông
 •    Thân thiện trên mọi thiết bị
 •    Chuẩn SEO Google
 •    Chức năng bán hàng
 •    Miễn phí tên miền quốc tế
 •    Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 •    Bảo hành 24 tháng

Doanh nghiệp II

thương lượng


Thiết kế theo yêu cầu

Tặng 1 năm tên miền - hosting

Giao diện website đẹp và duy nhất

 •    Hổ trợ đăng bài: 20 đơn vị
 •    1000 Mb dung lượng website
 •    Không giới hạn băng thông
 •    Thân thiện trên mọi thiết bị
 •    Chuẩn SEO Google
 •    Chức năng bán hàng
 •    Miễn phí tên miền quốc tế
 •    Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 •    Bảo hành 24 tháng

Bán hàng

thương lượng


Thiết kế theo yêu cầu

Tặng 1 năm tên miền - hosting

Giao diện website đẹp và duy nhất

 •    Hổ trợ đăng bài: 30 đơn vị
 •    1500 Mb dung lượng website
 •    Không giới hạn băng thông
 •    Thân thiện trên mọi thiết bị
 •    Chuẩn SEO Google
 •    Chức năng bán hàng
 •    Miễn phí tên miền quốc tế
 •    Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 •    Bảo hành 24 tháng

Bán hàng II

thương lượng


Thiết kế theo yêu cầu

Tặng 1 năm tên miền - hosting

Giao diện website đẹp và duy nhất

 •    Hổ trợ đăng bài: 30 đơn vị
 •    5000 Mb dung lượng website
 •    Không giới hạn băng thông
 •    Thân thiện trên mọi thiết bị
 •    Chuẩn SEO Google
 •    Chức năng bán hàng
 •    Miễn phí tên miền quốc tế
 •    Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 •    Bảo hành 24 tháng

TMDT

thương lượng


Thiết kế theo yêu cầu

Tặng 1 năm tên miền - hosting

Giao diện website đẹp và duy nhất

 •    Hổ trợ đăng bài: 30 đơn vị
 •    10.S000 Mb dung lượng website
 •    Không giới hạn băng thông
 •    Thân thiện trên mọi thiết bị
 •    Chuẩn SEO Google
 •    Chức năng bán hàng
 •    Miễn phí tên miền quốc tế
 •    Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 •    Bảo hành 24 tháng

Copyright 2019 © PATICT